Hva er psoriasis?

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk sykdom som kan påvirke hele kroppen, selv om utslett i huden er det mest synlige tegn1. Inflammasjon betyr en betennelsesreaksjon, ofte uten kjent årsak. Psoriasis kan påvirke personen følelsesmessig og psykologisk på en negativ måte2,3.

Finnes det en behandling som kan kurere psoriasis?

Psoriasis er en kronisk sykdom1. Selv om det fortsatt ikke finnes noen helbredende behandling mot psoriasis, øker kunnskapen om psoriasis for hvert år. Det finnes i dag mange ulike behandlingsalternativer. Derfor kan det ta tid å finne den behandlingen som virker best for deg4. Legen din vil kunne gi deg råd om hvilke behandlingsalternativer som kan være aktuelle for deg.

Hvordan vet jeg hvor alvorlig min psoriasis er?

Din psoriasis kan måles på flere måter. Hudleger bruker ofte skåringsskjemaer, slik som Psoriasis Area and Severity Index (PASI) eller Body Surface Area (BSA) som begge måler hvor stor andel av kroppsoverflaten som har utslett1,5. Andre skåringsskjemaer brukes for å måle hvordan din psoriasis påvirker ditt dagligliv1,6.

Hva er Spør om psoriasis?

Spør om psoriasis er en kampanje som kan bidra til å forbedre livet til personer med psoriasis ved å oppmuntre dem til å søke hjelp for å få best mulig behandling.

Hvem er ansvarlig for Spør om psoriasis?

Kampanjen er utviklet av Novartis og støttes av EUROPSO, som er en europeisk paraplyorganisasjon for psoriasisforeninger i Europa og Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) i Norge.

Referanser

 

1. Augustin M et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012; 26 (Suppl. 4): 1-16.
2. Armstrong AW et al. PLoS One 2012; 7: e52935.
3. Sampogna F et al. Acta Derm Venereol 2012; 92(3): 299-303.
4. International Federation of Psoriasis Associations (IFPA), Profile of psoriasis. Available at: www.ifpa-pso.org/web/page.aspx?refid=42 Accessed: March 2016.
5. European Medicines Agency (EMEA), EMEA Guideline on Clinical Investigation of Medicinal Products Indicated for the Treatment of Psoriasis. November 2004. Available at: www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003329.pdf Accessed: March 2016.
6. DLQI Instructions for use and scoring. Department of Dermatology and Wound Healing, School of Medicine, Cardiff University. Available at: www.cardiff.ac.uk/dermatology/quality-of-life/dermatology-quality-of-life-index-dlqi/dlqi-instructions-for-use-and-scoring/ Accessed: March 2016.

Uppdaterad: 12-12-2016