Novartis samarbeider med Psoriasis- og eksemforbundet om kampanjen Spør om psoriasis

Kampanjen Spør om psoriasis kan forbedre livet til personer med psoriasis ved å oppmuntre dem til å ta kontakt med den som kan hjelpe best, nemlig en lege eller hudlege.

Kampanjen er utviklet av Novartis og støttes av EUROPSO, en europeisk paraplyorganisasjon for psoriasisforeninger i Europa, inklusive Psoriasis- og eksemforbundet i Norge.

Dersom du trenger mer informasjon eller flere råd, finnes det flere organisasjoner og ressurser tilgjengelig, blant annet på nett.

Uppdaterad: 12-12-2016