Om psoriasis og sykdommens påvirkning

Psoriasis er en inflammatorisk sykdom. Hos de fleste blir den synlig i huden (flassende, rødt utslett), men plagene og symptomene kan variere.

Last ned sjekkliste med tips før legebesøket 

Du som har psoriasis vet hvordan det påvirker akkurat deg

Å leve med røde, flassende og kløende flekker kan gjøre at du føler deg ubekvem, trist eller frustrert. Det kan også påvirke din selvfølelse og dermed også karriere og ditt forhold til andre personer, særlig partner og andre familiemedlemmer.

Mange med psoriasis unngår å bruke klær som viser hud med utslett7, og aktiviteter der det er vanskelig å skjule huden10, og/eller fysisk kontakt som å avgi et håndtrykk eller en god klem11.

For mange mennesker kan psoriasis være en livslang sykdom. Uten god behandling kan psoriasis ha en negativ innvirkning på livskvaliteten12.

Det at sykdommen ofte påvirker livskvaliteten var en viktig årsak til at Verdens helseorganisasjon, WHO, har anerkjent psoriasis som en alvorlig ikke-smittsom sykdom13.

Når snakket du sist med noen om din psoriasis?

Fremskritt innen forskning på hudsykdommer har ført til at det nå finnes flere behandlingsalternativer mot psoriasis.

Etterhvert som forståelsen av de bakenforliggende årsaker til psoriasis og hvordan man skal håndtere sykdommen forbedres, begynner legene å stille høyere krav til effekten av behandlingen som de forskriver14.

For en del fungerer behandlingen så bra at de selv mener at hverdagen deres ikke påvirkes nevneverdig av sykdommen15,16.

Hvis du ikke er fornøyd, bør du spørre om det kanskje finnes en bedre behandling?

Referanser

 

1. Augustin M et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012; 26 (Suppl. 4): 1-16.
2. Nestle FO et al. N Engl J Med 2009; 361(5): 496-509.
3. Danielsen K et al. Br J Dermatol 2013; 168: 1303-1310
4. Modalsli EH et al. J Invest Dermatol 2016; 136: 323-325.
5. Griffiths CE et al. Lancet 2007; 370: 263-271.
6. Meier M, Sheth PB. Curr Probl Dermatol 2009; 38: 1-20.
7. Armstrong AW et al. PLoS One 2012; 7: e52935.
8. Krueger G et al. Arch Dermatol 2001; 137(3): 280-284.
9. Sampogna F et al. Acta Derm Venereol 2012; 92(3): 299-303.
10. Leino M et al. Eur J Dermatol 2014; 24(2): 224-228.
11. Hrehorów E et al. Acta Derm Venereol 2012; 92: 67-72.
12. Kimball AB et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010; 24(9): 989-1004.
13. WHO psoriasis resolution, 2014. Available at: www.ifpa-pso.org/web/page.aspx?refid=273 Accessed: March 2016.
14. Puig L et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2015; 29(4): 645-648.
15. Revicki DA et al. Dermatology 2008; 216: 260-270.
16. Torii H et al. Journal of Dermatology 2012; 39: 253-259.

Uppdaterad: 12-12-2016