Om psoriasis og sykdommens påvirkning

Psoriasis er en inflammatorisk sykdom. Hos de fleste blir den synlig i huden (flassende, rødt utslett), men plagene og symptomene kan variere.

Last ned sjekkliste med tips før legebesøket 

Du som har psoriasis vet hvordan det påvirker akkurat deg

Å leve med røde, flassende og kløende flekker kan gjøre at du føler deg ubekvem, trist eller frustrert. Det kan også påvirke din selvfølelse og dermed også karriere og ditt forhold til andre personer, særlig partner og andre familiemedlemmer.

Mange med psoriasis unngår å bruke klær som viser hud med utslett7, og aktiviteter der det er vanskelig å skjule huden10, og/eller fysisk kontakt som å avgi et håndtrykk eller en god klem11.

For mange mennesker kan psoriasis være en livslang sykdom. Uten god behandling kan psoriasis ha en negativ innvirkning på livskvaliteten12.

Det at sykdommen ofte påvirker livskvaliteten er en viktig årsak til at Verdens helseorganisasjon, WHO, har anerkjent psoriasis som en alvorlig ikke-smittsom sykdom13.

Når snakket du sist med noen om din psoriasis?

Fremskritt innen forskning på hudsykdommer har ført til at det nå finnes flere behandlingsalternativer mot psoriasis.

Etterhvert som forståelsen av de bakenforliggende årsaker til psoriasis og hvordan man skal håndtere sykdommen forbedres, begynner legene å stille høyere krav til effekten av behandlingen som de forskriver14.

For en del fungerer behandlingen så bra at de selv mener at hverdagen deres ikke påvirkes nevneverdig av sykdommen15,16.

Hvis du ikke er fornøyd, bør du spørre om det kanskje finnes en bedre behandling?

Referanser

 

1. Augustin M, Alvaro-Gracia JM, Bagot M et al. A framework for improving the quality of care for people with psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012;26 (Suppl. 4):1-16.

2. Nestle FO, Kaplan DH, Barker J. Psoriasis. N Engl J Med. 2009 Jul 30;361(5):496-509.

3. Danielsen K, Olsen AO, Wilsgaard T et al. Is the prevalence of psoriasis increasing? A 30-year follow-up of a population-based cohort. Br J Dermatol. 2013 Jun;168(6):1303-10.

4. Modalsli EH, Snekvik I, Åsvold BO et al. Validity of Self-Reported Psoriasis in a General Population: The HUNT Study, Norway. J Invest Dermatol. 2016 Jan;136(1):323-5.

5. Griffiths CE & Barker JN. Pathogenesis and clinical features of psoriasis. Lancet. 2007 Jul 21;370(9583):263-271.

6. Meier M & Sheth PB. Clinical spectrum and severity of psoriasis. Curr Probl Dermatol. 2009;38:1-20.

7. Armstrong AW, Schupp C, Wu J et al. Quality of life and work productivity impairment among psoriasis patients: findings from the National Psoriasis Foundation survey data 2003-2011. PLoS One. 2012;7(12):e52935.

8. Krueger G, Koo J, Lebwohl M et al. The impact of psoriasis on quality of life: results of a 1998 National Psoriasis Foundation patient-membership survey. Arch Dermatol. 2001 Mar;137(3):280-4.

9. Sampogna F, Tabolli S, Abeni D. Living with psoriasis: prevalence of shame, anger, worry, and problems in daily activities and social life. Acta Derm Venereol. 2012 May;92(3):299-303.

10. Leino M, Mustonen A, Mattila K et al. Influence of Psoriasis on Household Chores and Time Spent on Skin Care at Home: A Questionnaire Study. Dermatol Ther (Heidelb). 2015 Jun;5(2):107–116.

11. Hrehorów E, Salomon J, Matusiak L et al. Patients with psoriasis feel stigmatized. Acta Derm Venereol. 2012 Jan;92(1):67-72. 

12. Kimball AB, Gieler U, Linder D et al. Psoriasis: is the impairment to a patient's life cumulative? J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010 Sep;24(9):989-1004.

13. WHO psoriasis resolution, 2014. Available at: www.ifpa-pso.org/web/page.aspx?refid=273 Accessed: March 2016.

14. Puig L. PASI90 response: the new standard in therapeutic efficacy for psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 Apr;29(4):645-8.

15. Revicki DA, Willan MK, Menter A et al. Relationship between clinical response to therapy and health-related quality of life outcomes in patients with moderate to severe plaque psoriasis. Dermatology. 2008;216(3):260-70.

16. Torii H, Sato N, Yoshinari T et al. Dramatic impact of a Psoriasis Area and Severity Index 90 response on the quality of life in patients with psoriasis: an analysis of Japanese clinical trials of infliximab. J Dermatol. 2012 Mar;39(3):253-9.

 

Uppdaterad: 12-12-2016