Legen din er neste steg

Mange som lever med psoriasis opplever at behandlingen fungerer bra, mens for andre påvirker sykdommen fortsatt deres dagligliv. Hvis du er i den sistnevnte gruppen, kan det være på tide å ta kontakt med en spesialist i hudsykdommer.

Hudleger kan mye om behandling av psoriasis og skal ha god kunnskap om, og erfaring med ulike behandlingsmuligheter ved psoriasis2.

Hvordan vurderer hudlegen din psoriasis?

Hudlegen vil først snakke med deg om hvilke plager du har og stille deg spørsmål om din helse. Deretter vil hudlegen undersøke huden din, negler og hodebunn. Ofte er det aktuelt å måle utbredelse og grad av psoriasis ved bruk av ulike skåringskjemaer, slik som:

PASI (Psoriasis Area & Severity Index)1,3

PASI er den vanligste måten for hudlegen å måle psoriasis. Ved hjelp av PASI måles utbredelsen av utslett og utslettets rødhet, tykkelse og flassing.

BSA (Body Surface Area)1,3

BSA er en enklere og raskere målemetode enn PASI. Her måles helt enkelt hvor stor del av kroppens overflate som er dekket av psoriasisplakk.

DLQI (Dermatology Life Quality Index)4

DLQI er et spørreskjema som din hudlege bruker for å vurdere hvordan sykdommen påvirker ditt daglige liv og din livskvalitet. Skjemaet inneholder 10 spørsmål om dine daglige aktiviteter, klesbruk, fritidsaktiviteter, arbeid, skole, personlige relasjoner og nåværende behandling.


Hudlegen din kan bruke en eller flere av disse målemetodene til å vurdere hvilken behandling som skal velges.

Du skal være med på å bestemme over din behandling

Det er viktig å huske at det er du som er ekspert på hvordan din psoriasis påvirker deg og ditt liv. Ved å lære mer om psoriasis og psoriasisbehandling, øker du dine muligheter for å finne den behandlingen som passer for akkurat deg. Hvis du er forberedt, kan du stille bedre spørsmål til legen din.

Referanser

 

1. Augustin M, Alvaro-Gracia JM, Bagot M et al. A framework for improving the quality of care for people with psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012;26 (Suppl. 4):1-16.
2. Cleveland Clinic, Skin Care Treatments. Available at: my.clevelandclinic.org/health/healthy_living/hic_An_Overview
_of Your_Skin/hic_Dermatologists_Skin_Care_Doctors. Accessed: March 2016.
3. European Medicines Agency (EMEA), EMEA Guideline on Clinical Investigation of Medicinal Products Indicated for the Treatment of Psoriasis. November 2004. Available at: www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline
/2009/09/WC500003329.pdf Accessed: March 2016.
4. DLQI Instructions for use and scoring. Department of Dermatology and Wound Healing, School of Medicine, Cardiff University. Available at: www.cardiff.ac.uk/dermatology/quality-of-life/dermatology-quality-of-life-index-dlqi/dlqi-instructions-for-use-and-scoring/ Accessed: March 2016.

Uppdaterad: 12-12-2016